Polityka prywatności i cookies

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego "Dabtuner"

1. INFORMACJE OGÓLNE

Szanowni Państwo

Korzystając z witryny internetowej https://www.dabtuner.pl prowadzonej przez Dabtuner Mariusz Dąbrowski z siedzibą w Kobyłce ("Administrator "), zobowiązują się Państwo do przestrzegania warunków niniejszej Polityki Prywatności Sklepu Internetowego "Dabtuner".

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce Prywatności Sklepu Internetowego "Dabtuner".

Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego "Dabtuner" obowiązuje każdego użytkownika, który zamierza się zarejestrować - od momentu dokonania rejestracji a w przypadku użytkowników, którzy są już zarejestrowani - od dnia 25 maja 2018 roku.

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego "Dabtuner" została stworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako: RODO.

W celu dokonania zakupów w poszczególnym Sklepie Internetowym "Dabtuner" wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminów Sklepu Internetowego "Dabtuner".

Rejestrując się w Sklepie Internetowym "Dabtuner"  użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

 

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane w zakresie podstawowej działalności poszczególnych Sklepu Internetowego    "Dabtuner" prowadzonych  przez Dabtuner Mariusz Dąbrowski  z siedzibą w Kobyłce.

 

3. DANE OSOBOWE SĄ MIĘDZY INNYMI PRZETWARZANE RÓWNIEŻ W PONIŻSZYCH CELACH:

  • związanych ze świadczeniem klientom Sklepu Internetowego "Dabtuner" usług na najwyższym poziomie i istotnych dla zarządzania relacjami z klientami (np. dane kontaktowe);
  • związanych z realizacją przez Sklepy Internetowe "Dabtuner" zamówień (np. dostarczanie zamówionych produktów), rozliczaniem transakcji (np. rachunki, faktury) ;
  • informacyjnych i marketingowych o oferowanych przez Sklepy Internetowe "Dabtuner" produktach i usługach (np. wysyłanie informacji o ofertach produktów, nowych produktach lub usługach, materiałów informacyjno-marketingowych producentów produktów);
  • statystycznych oraz związanych z prowadzeniem badań wewnętrznych (np. analiza informacji demograficznych  i  zainteresowań  klientów Sklepu Internetowego "Dabtuner" prowadzona na potrzeby dostosowania  indywidualnych potrzeb klienta).
  • w celach związanych ze stosowaniem obowiązującego prawa

 

4. PROCEDURY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Administrator danych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zbioru danych oraz zobowiązuje osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

Powierzone dane są wykorzystywane przez Administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy kupna/sprzedaży lub świadczenia innych usług oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklepy Internetowe "Dabtuner".

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, nie są przekazywane, sprzedawana ani użyczane innym osobom lub instytucjom.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Dane nie są profilowane.

 

5. KATEGORIE OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ ZOSTAĆ UDOSTĘPNIONE

Sklepy Internetowe "Dabtuner"  będą realizować Państwa zamówienia za pośrednictwem osób trzecich, co wiązać się będzie z udzieleniem tym osobom informacji na temat Państwa danych osobowych. W takim przypadku wskazane osoby trzecie nie będą upoważnione do użycia tych danych w jakichkolwiek innych celach niż wypełnienia swoich obowiązków, dostarczając Państwu zamówione produkty lub usługi.

 

6. UPRAWNIENIA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO"Dabtuner"

Każdy klient Sklepu Internetowego "Dabtuner" po zarejestrowaniu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych klienta dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Na wniosek klienta Sklepu Internetowego "Dabtuner", którego dane dotyczą, Administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o danych osobowych jakie zawiera zbiór, sposobie w jaki zostały zebrane, w jakim celu i zakresie są przetwarzane, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione. Na wniosek osoby, której informacje dotyczą, informacji udziela się na piśmie.

 

POLITYKA COOKIES I INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych - sklepu internetowego Dabtuner Sprzedawca stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być później przez serwery odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Sprzedawca może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Sprzedawcy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych Sprzedawcy do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego Sprzedawcy stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym sprzedawcy z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego sprzedawcy, a następnie wykorzystywane przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

Instrukcja zmiany ustawień

 

Przeglądarka Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" należy wybrać

"Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia, że nie chcemy być śledzeni w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

 

Przeglądarka Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" należy wybrać

"Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

 

Przeglądarka Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać zakładkę "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

 

Przeglądarka Opera

Za pomocą przycisku "Opera" w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim zakładkę "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami...", który prowadzi do zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

 

Przeglądarka Apple Safari

W menu "Safari" należy wybrać zakładkę "Preferencje" a dalej zakładkę "Prywatność". W tym miejscu znajdują się opcje dotyczące plików cookie.

 

Telefony komórkowe, tablety i inne urządzenia mobilne

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.